Privacyverklaring FMJ Group

25 mei 2018

FMJ Group en haar onderliggende bedrijven (hierna te noemen FMJ) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens worden door FMJ dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit privacybeleid staat beschreven hoe FMJ persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart.Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van bijhouden, neem dan contact op met FMJ Group.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, en eventueel uw telefoonnummer en/of naw-gegevens.
Zodra wij met u in contact zijn getreden en uw (aan)vraag of opmerking is afgehandeld, zullen uw gegevens worden verwijderd uit ons systeem.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
FMJ zal onder geen voorwaarde uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen vrijgeven, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie wordt opgeslagen.
Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uwbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen: • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Contactgegevens
FMJ Group
Jan van Galenstraat 13
3115 JG Schiedam
info@fmj.nl
+31 (0)186 607150