Markten
Vakdisciplines

Markten

Bij FMJ zijn we van (bijna) alle markten thuis. We werken onder andere voor marine, offshore, infra, utiliteit en industrie.

Bekijk alle Markten

Vakdisciplines

We werken in verschillende elektrotechnische vakdisciplines. FMJ verricht in deze disciplines onder andere engineering, installatie, onderhoud en inspecties.

Bekijk alle Vakdisciplines

Markten
Vakdisciplines

Markten

Bij FMJ zijn we van (bijna) alle markten thuis. We werken onder andere voor marine, offshore, infra, utiliteit en industrie.

Bekijk alle Markten

Vakdisciplines

We werken in verschillende elektrotechnische vakdisciplines. FMJ verricht in deze disciplines onder andere engineering, installatie, onderhoud en inspecties.

Bekijk alle Vakdisciplines

Markt

Infra

FMJ is op het gebied van infra vooral actief rondom oppervlaktewater, waterzuivering en drinkwaterleidingbedrijven. We kunnen helpen bij waterbeheersing, maar ook bij en het aanleggen van tunnels en bruggen.

Watermarkt en waterbeheersing
We werken onder andere voor waterleidingmaatschappijen en waterschappen, maar ook voor gemeenten en semi-overheid. We kunnen onze opdrachtgevers op allerlei vlakken ondersteunen. Van aanleg, nieuwbouw of verbouwing van de elektrotechnische installatie van zuiveringsinstallaties en pompgemalen tot het beheren en onderhouden ervan.

Over het algemeen bestaan infraprojecten uit hardware & software engineering, paneelbouw en montage & inbedrijfstelling. Via een SCADA-systeem verzamelen en verwerken we alle meet- en regelsignalen. Ook voor nazorg, vervanging van onderdelen of bij storingen kun je op ons rekenen. Wij zijn ISO 9001- en VCA-gecertificeerd.

Oppervlaktewater
Op afstand beheert FMJ pompgemalen en stuwen. Samen met kanalen, sluizen en buffers voorkomen de pompgemalen dat sloten en waterwegen overlopen. Onze elektrotechniek en instrumentatie is hierbij essentieel om de stand van het oppervlaktewater onder controle te houden.

Waterzuivering

FMJ biedt op het gebied van waterbeheersing en –zuivering oplossingen in de vorm van PLC’s en SCADA systemen, waarbij wij het volledige project kunnen beheren, o.a.:
· Project management
· Hardware engineering
· Software engineering
· Paneelbouw
· Montage en Inbedrijfstelling
· Service en onderhoud 24/7

Drinkwater
FMJ heeft verschillende drinkwaterbedrijven onder beheer waarbij we zorg dragen voor de pomphuizen die de druk op de leidingen op peil houden. We zijn in te schakelen voor het aanleggen van de elektrotechnische installatie hiervan, maar ook voor onderhoud en beheer.

Wil je weten wat FMJ kan betekenen voor jou? Neem contact op.